Kvinnlig rösträtt Archive

Suffragetterna

Kampen för kvinnors rätt och kvinnlig rösträtt startade i England redan i mitten på 1800-talet, …

Familjen Pankhurst och WSPU

Emmeline Pankhurst hade, sedan hon blev änka, vigt sitt liv åt kvinnokampen tillsammans med sina …