Inspirerad av Fredrika Bremer startade Sophie Adlersparre 1884 ett kvinnoförbund som också fick bära hennes namn – Fredrika Bremer-förbundet (FBF). Dess uppgift var att upplysa kvinnor om deras rättigheter och se till att de utnyttjade dem. De hade även juridisk, ekonomisk och medicinsk rådgivning samt en arbetsförmedling för kvinnor.

Förbundet existerar än i dag, där verksamheten numer består av opinionbildande i jämlikhetsfrågor samt utdelning av stipendier.

Medvetenheten hos kvinnor höjdes alltmer under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet, och resulterade slutligen i 1921 års val, då kvinnor för första gången fick rösta på samma villkor som män. Trots att det var få kvinnor som röstade denna första gång valdes fem kvinnor in i riksdagen: liberalerna Elisabeth Tamm och Kerstin Hesselgren, socialdemokraterna Agda Östlund och Nelly Thüring, samt Bertha Wellin från Lantmanna- och borgarepartiet. Deras roll var dock kringskuren, de fick jobba hårdare än alla andra, fick inte samma insyn i frågorna som männen och hänvisades till typiska ”kvinnofrågor”. Deras lösning var att samarbeta över partigränserna för att lättare få genomslag för sina förslag.

Samma år grundades också Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad av Fogelstadsgruppen (Elisabeth Tamm, Ada Nilsson, Honorine Hermelin, Elin Wägner och Kerstin Hesselgren) som ville utbilda kvinnor i medborgarskap. De höll kurser fram till 1954.

1935 gav Alva Myrdal ut sin bok ”Stadsbarn” som handlade om barnomsorg. Hon hävdade i den att om kvinnor ska kunna få samma förutsättningar i arbetslivet som män så måste barnomsorgen byggas ut. Detta skedde också under 30-talet.

Eftersom abortlagstiftningen var sträng och det samtidigt var olagligt att upplysa folk om preventivmedel föddes naturligtvis många oönskade barn samtidigt som många kvinnor for illa av illegala aborter, och detta ville Elise Ottesen-Jensen, grundare av Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, råda bot på. Trots att det var olagligt reste hon runt i landet och föreläste om preventivmedel. Flera gånger riskerade hon fängelse, men 1938 började preventivmedel säljas.

mts_entrepreneurship