Under det senaste århundradet har det hänt mycket för kvinnor inom olika yrkeskårer. Trots detta finns det ännu många klichéer och förutfattade meningar i det svenska samhället vad gäller kvinnor med så kallade prestigejobb. Undersökningar har bland annat visat att många reagerar negativt om de får höra att deras pilot är kvinna, och det finns fortfarande yrken som vissa tycker borde vara enbart för män.

Man bör aldrig sluta påminna sig om att det finns mycket kvar att göra, men faktum är att kvinnan i Sverige har en mycket mer framträdande roll än för bara några årtionden sedan. Vi ser kvinnor i viktiga politiska ämbeten, i högutbildade yrken som tandläkare och advokater och det är knappast någon som höjer på ögonbrynen om de ser en kvinnlig polis eller ambulansförare. Men det var som sagt inte länge sedan som bilden var en helt annan.

Fler kvinnor utbildar sig

Många svenska prestigeutbildningar domineras idag av kvinnor och det finns en hel del intressant

statistik om utbildade kvinnor som intygar detta. Hela 56% av landets läkarutbildningar består idag av kvinnliga studenter och 87% av alla veterinärer är kvinnor. Trots dessa framsteg så ligger Norge och Danmark före med över 70% i många fall, medan Finland befinner sig strax under Sverige.

Överlag är kvinnor i Sverige idag i majoritet på landets högskolor och universitet. Allra högst är andelen

kvinnliga högutbildade i Stockholm och det är framförallt unga kvinnor som dominerar. Sverige har en hög nivå på sin utbildningsstatistik och det har visat sig att

färre är lågutbildade än högutbildade; man räknar med att 27% är högutbildade medan endast 12% är lågutbildade i Sverige.

Fler män får jobben

Trots den överväldigande statistiken så finns det dock ett problem med alla dessa siffror. Kvinnor i Sverige må ha den högsta utbildningsnivån men det är ändå

män som får de högst uppsatta jobben, vilket tyder på att något onekligen är fel. Det betyder med andra ord att det dels finns lägre utbildade människor i många höga positioner än vad som borde vara fallet, liksom att det finns ett stort antal individer som är överkvalificerade för sina jobb. Detta skapar obalans och i många fall får samhället inte ut det mesta av sina medborgare, oavsett kön.

Hur detta kommer sig beror enligt sociologer och andra forskare på en rad faktorer, och en av de främsta är den redan nämnda inställning som ligger djupt rotad i våra sinnen. Många av de högre ämbetena har av tradition varit manliga, och det tycks ligga i den mänskliga naturen att föredra det familjära framför det okända. Vill man ändra på detta krävs det bland annat att de stora företagen tar tag i problemet och söker lösingar som till exempel könskvotering.

mts_entrepreneurship