Feminism förknippas ofta med den moderna kvinnokamp som började för över hundra år sedan med att kvinnor började kämpa för rösträtt och lika rättigheter. Än idag är det just det som feminism handlar om, och i västvärlden är det vanligt med olika kvinnoforum där man diskuterar olika frågor. Tack vare internet och tjänster som ungapped.se där man snabbt kan komma i kontakt med intresserad människor och skapa digitala inbjudningar till olika events, så har man idag möjlighet att mötas över alla gränser. Frågor som juridisk jämlikhet, lika lön och hur kvinnor som lever under förtryck skall kunna hjälpas, är några av de många viktiga ämnen som här kommer upp.

Men är feminism och kvinnofrågor verkligen något nytt? Har kvinnors rättigheter bara diskuterats i modern tid eller fanns det redan under antiken människor som intresserade sig för dessa frågor. Svaret är ja! Även om man kanske inte drev regelrätta kampanjer för kvinnors rättigheter i antika kulturer så diskuterades frågor som rösträtt och juridisk status i många olika kulturer, och beroende på var i världen man befann sig hade kvinnor olika sociala maktpositioner.

Starka och självständiga

Innan Romarriket bildades fanns det på den italiska halvön en hel kultur som man brukar kalla för den

etruskiska, som än idag är höljd i mysterium. Man vet inte vilka dessa människor egentligen var, men däremot efterlämnade de många vackra konstföremål och gravar som arkeologer och historiker forskar ivrigt på. Tack vare dessa studier vet man idag en hel del om etruskerna och inte minst att kvinnorna i detta samhälle var mycket mer självständiga än vad kvinnor var i andra kulturer. De behöll till exempel sina efternamn efter att de ingått äktenskap och de gick gärna och tittade på boxningsmatcher där de tävlande var spritt språngande nakna. Detta hade varit helt otänkbart i grannlandet Grekland, där kvinnor som blev påkomna med att närvara vid de Olympiska Spelen avrättades utan rättegång!

Trots det så beskrevs och debatterades kvinnans roll mycket även i den antika grekiska samhället och en av de namnkunnigaste kvinnoporträtten var

Medea, den starka och farliga prinsessa som Jason gifte sig med efter att ha hittat det Gyllene skinnet. Den unge hjälten hade aldrig klarat uppgiften utan Medea, men hennes kunskaper i trolldom och krav på respekt slutade med att paret drevs bort från sitt kungarike. När Jason så gifte sig med en annan kvinna hämnades Medea genom att döda deras barn, och denna gärning har tolkats som allt från ren galenskap och svartsjuka till en psykologisk metafor för självförakt kontra krav på att bli erkänd som individ. Överhuvudtaget hade kvinnan mycket olika status beroende på var i Grekland hon bodde: i Athen var hon i princip inlåst under hela sitt liv, medan de antika spartanskorna var fria och till och med gick omkring i kortkorta klänningar.

mts_entrepreneurship