Jeanne d’Arc föddes i Lorraine, Frankrike, 1412, och var en fattig bondflicka utan bildning, hön kunde varken läsa eller skriva. Hon gick ett oerhört märkligt öde till mötes, och visade på ett förunderligt mod och driv. Enligt historieskrivningen började hon höra himmelska röster och helgon som talade till henne vid 12 års ålder – de uppmanade henne bl a till sexuell avhållsamhet, och utsåg henne även till att bli den som skulle rädda fosterlandet, dvs Frankrike. Hon har själv berättat hur hon stod ensam på ett fält när ärkeängeln Mikael, Sankta Katarina och Sankta Margareta kom emot henne med sitt budskap. Hon grät när de försvann eftersom hon tyckte de var så vackra.

Under hennes levnad rasade Hundraårskriget, som var ett krig mellan England och Frankrike där England gjorde anspråk på den franska tronen. Kriget hade tillsammans med ett pestutbrott utarmat landet, fransmännen hade inte vunnit några större segrar och stadsfinanserna var usla. Den engelske kungen Henrik V hade nu t o m bosatt sig i Paris för att göra anspråk på kronan.

Den franske tronföljaren Karl våndades med sitt hov i Bourges, och på något sätt fick bondflickan audiens hos honom. Det är inte känt vad de två pratade om, men när hon kom ut därifrån hade tronföljaren utsett bondflickan Jeanne till den franska härens överbefälhavare. Man får förmoda att det inte var något fel på flickans självförtroende och att hon hade en naturlig talang för övertalning. Under Jeannes befäl gick de franska trupperna ut i strid mot engelsmännen och drev bort dem i bl a Orléans och Patay. Därmed var den franska kronan säkrad och Karl VII kröntes i Reims.

Jeanne d’Arc ansåg sitt uppdrag slutfört och ville återvända hem till bondgården, men kung Karl VII ville ha hennes hjälp med att befria Paris. Som befälhavare för den nya armén red hon in i Paris efter att ha stannat och bett i kyrkan Saint-Denis de la Chapelle.

Under slaget i Paris saboterades hennes chanser av diverse manövrar från andra beslutsfattare och till slut fick armén order om reträtt.

I oktober samma år erövrade hon dock Saint-Pierre-le-Moûtier och blev efter det adlad.

Under en riskfylld strid i Compiègne på våren 1430 blev hon tillfångatagen av burgunderna. Då det var brukligt att krigsfångarnas föräldrar betalade lösen för att få dem fria, och Jeannes familj inte hade några pengar, så blev hon kvar i fångenskap. Kung Karl VII har kritiserats för att inte komma till undsättning.

Jeanne d’Arc gjorde flera flyktförsök och hoppade bl a från ett 21 meter högt torn ner i en torr vallgrav, innan hon förflyttades till den burgundiska staden Arras.

Hon blev en bricka i det politiska spelet och dömdes till döden för häxeri, trots att ingen egentligen kunde hitta något att anklaga henne för.

Den 30 maj 1431 brändes hon på bål i Rouen, 19 år gammal.

mts_entrepreneurship